TRANG CHỦ

Chúng tôi chuyên hoạt động

I/ KHUNG ẢNH MICA 

  • Sản xuất, gia công, bán các loại khung mica để bàn
  • Sản xuất, gia công, bán các loại khung mica treong tường
  • Sản xuất, gia công, bán các loại khung mica hít nam châm
  • Sản xuất, gia công, bán các loại khung mica ốc kiểu

 

II/ CHẾ KỆ MICA THEO NHIỀU MẪU MÃ CHỦNG LOẠI

Sản xuất, gia công, bán các loại kệ mica văn phòng theo yêu cầu về mọi kích thước

Với hoạt động bổ trợ như

  1. Thiết kế poster, khung ảnh 
  2. Sản xuất các loại khủng anh 
  3. Tổ chức các chương trình Sự kiện có liên quan 

 


Đã thêm vào giỏ hàng