Khung Mica 13x18cm

415.000đ

K13x18-H8L

Khung Mica 13x18cm là khung mica được sản xuất với 2 tấm mica trong gắn kết với nhau vởi 8 viên hít nam châm


Còn hàng
1

Khung mica để bàn 

 

Sản phẩm liên quan
HOTLINE: 0943971983